Vrednovanje nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture za više razrede osnovne školeReportar como inadecuado
Vrednovanje nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture za više razrede osnovne škole - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Vol.15 No.Sp.Ed.4 December 2013. -

Cilj rada bio je vrednovati Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture u višim razredima osnovne škole. Uzorak ispitanika obuhvatio je 89 učitelja tjelesne i zdravstvene kulture osnovnih škola Osječko-baranjske županije. Konstruiran je Upitnik stavova sa dva podskupa obilježja zadovoljavajuće pouzdanosti. Prvi je podskup s 18 čestica tvrdnji procijenio obilježja nastavnog plana i programa: suvremenost, zanimljivost, težina, opsežnost, korisnost, usklađenost, provedivost, temeljna motorička znanja, jasnoća smjernica za provedbu, poželjne promjene. Drugi je podskup s 5 čestica procijenio provedbu posebnih programskih zadaća. Skup klasifikacijskih varijabli procijenio je obilježja ispitanika i uvjete rada. Razlike u procjenama učitelja učinjene su s pomoću kategorija navedenih klasifikacijskih varijabli. Primijenjena je deskriptivna statistika, faktorska analiza i jednofaktorska analiza varijance MANOVA s univarijatnim testovima razlika. Faktorskom analizom prvoga podskupa dobivene su tri latentne dimenzije obilježja programa: opsežnost i suvremenost, poželjne promjene, usklađenost i korisnost programa. Na drugom podskupu dobivena je jedna dimenzija provedba posebnog programa. Dobre su strane plana i programa vertikalna usklađenost, korisnost, suvremenost, jasne smjernice za provedbu, odabir i distribucija temeljnih motoričkih znanja te provedba školskih natjecanja i priredbi. Slabije strane su opsežnost ciljeva, zadaća i sadržaja; nedovoljan fond sati nastave te provedba posebnog programa program za učenike oštećena zdravlja; izlete i slične aktivnosti. Značajne razlike u procjenama učitelja dobivene su s obzirom na kriterijske varijable: radno iskustvo, dostupnost stručnih informacija i procjene mogućnosti učenika. Opsežne ciljeve, zadaće i sadržaje aktualnog Nastavnog plana i programa nije moguće uspješno ostvariti u propisanoj satnici i postojećim uvjetima rada.

procjene; stavovi; učiteljiAutor: Mara Šumanović - ; Faculty of Teacher Education, University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados