Utjecaj programa mini rukometa i nastave tjelesne i zdravstvene kulture na promjene motoričkih sposobnosti učenika mlađe školske dobiReport as inadecuate
Utjecaj programa mini rukometa i nastave tjelesne i zdravstvene kulture na promjene motoričkih sposobnosti učenika mlađe školske dobi - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Vol.15 No.Sp.Ed.4 December 2013. -

Istraživanje je provedeno na uzorku od 48 učenika eksperimentalne skupine 21 učenik i kontrolne skupine 27 učenika drugog razreda osnovne škole, kronološke dobi od 8 godina. Za procjenu temeljnih motoričkih sposobnosti korišteno je devet varijabli: maksimalna brzina trčanja na 10 SPR10M i 20 SPR20M metara, skok u dalj s mjesta MFESDM, podizanje trupa iz ležanja do sjeda TRB30S, zakloni trupa LEĐ30S, izdržaj u uporu prednjem UPPRED, osmica sa sagibanjem MAGOSS, kretanje u slalomu MAGSLA, zvjezdasto kretanje bez lopte ZVIBLO.

Tijekom tromjesečnog rada eksperimentalna skupina imala je ukupno 36 sati programa mini rukometa, a kontrolna skupina 36 sati nastave tjelesne i zdravstvene kulture.

Nije utvrđena razlika između dječaka eksperimentalne i kontrolne skupine u inicijalnom stanju λ=0,24 i p=0,44, što pokazuje da dvije skupine ispitanika startaju sa sličnom razinom početnih rezultata.

Na temelju dobivenih rezultata u eksperimentalnoj skupini može se zaključiti kako postoji statistički značajna razlika u aritmetičkim sredinama između inicijalnog i finalnog provjeravanja u varijablama temeljnih motoričkih sposobnosti dječaka i to: za maksimalnu brzina trčanja na 20 metara SPR20M, podizanje trupa iz ležanja do sjeda TRB30S, zaklon trupa LED30S, upor prednji UPPRED, osmicu sa sagibanjem MAGOSS.

Na temelju dobivenih rezultata u kontrolnoj skupini može se zaključiti kako postoji statistički značajna razlika u aritmetičkim sredinama između inicijalnog i finalnog provjeravanja dječaka samo u varijabli upor prednji UPPRED.

Analiza razlika između dječaka kontrolne i eksperimentalne skupine u testovima za procjenu temeljnih motoričkih sposobnosti u finalnom stanju, dobivena diskriminacijskom analizom λ=0,74 i p=0,01, definitivno pokazuje da je eksperimentalni programa mini rukometa proizveo puno značajnije učinke u pokazateljima temeljnih motoričkih sposobnosti od kontrolnog programa nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Dobivene razlike, odnosno učinke pod utjecajem programiranog treninga mini rukometa, treba uzeti s određenom rezervom jer je stupanj generalizacije ograničen zbog relativno malog uzorka ispitanika iz jedne rukometne populacije

temeljne motoričke sposobnosti; dječaci; mini rukomet; nastava TZK; promjeneAuthor: Dinko Vuleta - ; Faculty of Kinesiology, University of Zagreb Dragan Milanović - ; Faculty of Kinesiology, University of Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents