Fiziološke reakcije muških i ženskih sprintera na 400mReportar como inadecuado
Fiziološke reakcije muških i ženskih sprintera na 400m - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Vol.15 No.Sp.Ed.4 December 2013. -

Primarni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razlike između muških i ženskih atletičara koji se natječu u trčanju na 400 m, u parametrima koji procjenjuju ne samo aerobni i anaerobni energetski kapacitet već i druge fiziološke parametre. Trenirani atletičari na 400 m 14 muških i 14 ženskih dragovoljno su sudjelovali u ovom istraživanju. Svi ispitanici izvodili su inkrementalni treadmill test 1 km-h povećanje brzine u minuti, 1,5% nagib. Parametri FVC i FEV1S su kod muških atletičara većih vrijednosti nego u ženskih atletičarki, dok nije bilo značajne razlike u FEV1S%. Statistički značajna razlika pronađena je u parametrima za procjenu aerobnog kapaciteta energije u korist muških atletičara. Značajno više vrijednosti anaerobnog kapaciteta pronađene su kod muških 5,7 km-h sprintera u odnosu na ženske 4,5 km-h. U drugim fiziološkim parametrima, kao što su HRmax vrijednosti i HR na VT nema statistički značajne razlike. Može se zaključiti da je potrebno utvrditi postoje li razlike u tim parametrima između muških i ženskih sprintera, koje će rezultirati organiziranijim planiranjem kolektivnog procesa obuke. Studije kao što je ova mogu pomoći trenerima razvijati atletičareve performanse u skladu s njihovim sposobnostima.

atletičari; metaboličke razlike; ventilacijaAutor: Matej Plevnik - ; Institute for Kinesiology Research, Vlatko Vučetić - ; Faculty of Kinesiology, University of Zagreb Goran Spo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados