Psihosocijalni aspekt, čestotnost i međupovezanost rizičnih zdravstvenih ponašanja studenataReportar como inadecuado
Psihosocijalni aspekt, čestotnost i međupovezanost rizičnih zdravstvenih ponašanja studenata - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Vol.15 No.Sp.Ed.4 December 2013. -

Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi čestotnost i međupovezanost rizičnih zdravstvenih ponašanja i njihovu povezanost s osobnim i društvenim čimbenicima. Uzorak se sastojao od 268 studenata s Učiteljskog fakulteta u Vojvodini. Podatci su prikupljeni uz pomoć Health Risk Behavior skale, inventara -Big Five- i pitanja o izvorima informacija o modelima zdravstvenog ponašanja. Najčešći oblik rizičnog zdravstvenog ponašanja među studentskom populacijom bila je konzumacija alkohola. Određena rizična zdravstvena ponašanja bila su prilično česta među mladićima, mlađim studentima i studentima iz urbanih sredina. Studenti koji su smatrali da se članovi njihove obitelji i prijatelji brinu za svoje zdravlje, nisu pokazivali puno rizičnih zdravstvenih ponašanja vezanih uz prehranu. Ekstrovertirani studenti imali su veću tendenciju upotrebi ilegalnih supstanci, a studenti s niskim stupnjem ugodnosti bili su skloniji rizičnim spolnim ponašanjima. Studenti s niskim razinama ekstrovertnosti, savjesnosti i otvorenosti bili su i manje tjelesno aktivni. Vidljiva je potreba za praćenjem rizičnih zdravstvenih ponašanja među studentima i za poduzimanjem primjerenih preventivnih mjera.

zdravlje; osobnost; društveni čimbenici; mladiAutor: Mia Marić - ; Faculty of Education in Sombor, University of Novi Sad Sanja Šumonja - ; Faculty of Education in Sombor, Universi

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados