Specifičnost socijalnih vještina školske djece za vrijeme nastave tjelesnog odgojaReportar como inadecuado
Specifičnost socijalnih vještina školske djece za vrijeme nastave tjelesnog odgoja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Vol.15 No.Sp.Ed.4 December 2013. -

Cilj je istraživanja bio analizirati razinu socijalnih vještina školske djece za vrijeme nastave tjelesnog odgoja i ispitati specifičnosti socijalnih vještina među školskom djecom za vrijeme tjelesnog odgoja. Analiza je obuhvatila 364 školske djece 178 dječaka i 186 djevojčica. Podatci su prikupljeni s pomoću upitnika o socijalnim vještinama koji je pripremio Bakutyte, a prilagodili su ga Sniras i Malinauskas. Originalna koncepcija istraživanja socijalnih vještina učenika tijekom tjelesnog odgoja predstavljena je i učinkovito primijenjena; u pitanju je jedinstveno istraživanje koje se bavi razlikama u socijalnim vještinama prema spolu školske djece za vrijeme nastave tjelesnog odgoja. Rezultati su pokazali da su djevojčice postigle višu razinu u sljedećim socijalnim vještinama: utješiti pAutor: Romualdas Malinauskas - ; Lithuanian Sports University Arunas Emeljanovas - ; Lithuanian Sports University

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados