BIZANTSKI LIMES NA ISTOČNOJ OBALI JADRANAReportar como inadecuado
BIZANTSKI LIMES NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Contributions to the History of Art in Dalmatia, Vol.35 No.1 December 1997. -

Autor razmatra ostatke fortifikacija koje su štitile morske putove na istočnojadranskim otocima i susjednom kopnu , a podignute su u prejustinijanovo vrijeme, za Justinijanove vladavine i još više poslije njega. Upozorava na važnost teme i budućih istraživanja tih gradnji te donosi katalog relevantnih publikacija.Autor: Mate Suić - ; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados