Nazolabijalna cista: prikaz slučaja i pregled literatureReportar como inadecuado
Nazolabijalna cista: prikaz slučaja i pregled literature - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.47 No.4 December 2013. -

Nazolabijalna cista je neodontogenog podrijetla i nastaje od ostataka epitela nazolakrimalnog kanala. Klinički se očituje kao unilateralna, rijetko bilateralna, meka fluktuirajuća oteklina u nazolabijalnom

području. Može uzrokovati obliteraciju nazolabijalnog nabora te odizanje nosnih krila. Iako je asimptomatska, ova cista može, ako se inficira, uzrokovati bol. Najčešće zahvaća žene u četvrtom i petom desetljeću. Osim na temelju kliničkih obilježja, dijagnosticira se CT- i MRsnimkama. Konačna dijagnoza potvrđuje se histopatološkom analizom. Terapija izbora je kirurška enukleacija oralnim pristupom sublabijalno. U ovom članku opisan je tretman nazolabijalne ciste kod 42-godišnje žene. Uz prikaz slučaja priložen je i kratak pregled literature.

neodontogene ciste; nosno-suzni kanal; nosno-usna brazdaAutor: Apostolos Matiakis - ; Zavod za oralnu medicinu i patologiju Stomatološkog fakulteta Aristotelova sveučilišta, Solun, Grčka C

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados