AKTERI U SUVREMENOJ KRITICI IDEOLOGIJE: PRILOG LIBERALISTIČKOJ KRITICI MARKSIZMAReport as inadecuate
AKTERI U SUVREMENOJ KRITICI IDEOLOGIJE: PRILOG LIBERALISTIČKOJ KRITICI MARKSIZMA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Polemos : Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, Vol.XVI No.31 June 2013. -

Kritika ideologije u suvremenom shvaćanju crpi inspiraciju prvenstveno iz prosvjetiteljskog impulsa marksističke tradicije, jer se u toj verziji tiče aktivnosti znanstvenog prokazivanja ugnjetavačkih i lažnih poimanja društva koja naposljetku služe kao legitimacijski principi za upražnjavanje političke moći određenih društvenih skupina. Ovaj rad pruža pokušaj uvoda u kritike ideologije i analizu različitog privilegiranja mogućih kandidata za tu aktivnost, od strane autora koji pripadaju: a marksističkom teorijskom kanonu i socijalističkom političko-društvenom angažmanu Marx, Engels, Lenjin i drugi – akteri radnička klasa, komunistička partija, intelektualci usmjereni su prema društvenoj emancipaciji kroz raskrinkavanje „lažne svijesti- tj. ideologije; b raznorodnim teorijskim orijentacijama vezanim uz liberalizam kao politički i teorijski projekt Mannheim, Rorty, Fukuyama – osim u slučaju Mannheimove sociologije znanja koju, barem isprva, odlikuje direktna vizija aktera u kritici ideologije slobodnolebdeća inteligencija, za ostale aktere ironist, posljednji čovjek vrijedi potkrijepiti tvrdnju da su mnogo više od recepata za idealtipsku izgradnju modela aktera jer predstavljaju moralni, spoznajni i politički stav prema ubrzanim promjenama u društveno-povijesnoj epohi kasnog moderniteta. Posebni fokus je na ispitivanju konzistentnosti teorijskog i praktičkog političkog angažmana marksističkih autora što u konačnici rezultira kritikom marksizma i političkog socijalizma u korist doprinosa različitih varijanti liberalizma.

kritika; ideologija; marksizam; liberalizam; sociologija znanja; akteri; politička moćAuthor: Josip Pandžić - orcid.org-0000-0002-8265-9452

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents