BIBLIOGRAFIJA RADOVA U ČASOPISU POLEMOS – časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i miraReportar como inadecuado
BIBLIOGRAFIJA RADOVA U ČASOPISU POLEMOS – časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Polemos : Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, Vol.XVI No.31 June 2013. -

Predgovor

Bibliografija znanstvenog časopisa Polemos obuhvaća 15 svezaka objavljenih u rasponu od 1998. do 2012. godine, tj. od prvog do posljednjeg izdanja. Tijekom navedenog razdoblja u Polemosu je objavljeno 289 radova od čega znanstveni radovi čine 31 posto, stručni radovi 15 posto, studentski radovi 9 posto, recenzije-prilozi 28 posto, ostali prilozi i-ili radovi čine preostalih 17 posto. U stvaranju cijelog korpusa objavljenih radova sudjelovalo je 196 različitih autora i pritom najviše u pisanju znanstvenih i stručnih radova – 112 autora.

Popis objavljenih radova podijeljen je na znanstvene radove izvorni znanstveni i pregledni, stručne radove, studentske radove i recenzije-prikaze. Prijevodi, razmatranja, vijesti, kratka priopćenja te izlaganja s raznih skupova nalaze se u kategoriji „ostali radovi-. Svi radovi popisani su abecedno prema prezimenima autora, osim u slučaju recenzija-prikaza gdje su popisani prema prezimenima autora ili urednika recenziranih publikacija, a ime i prezime samog autora recenzije-prikaza navedeno je u zagradi iza punog naziva publikacije. Ukoliko autor ima više objavljenih radova unutar određene kategorije, radovi su popisani kronološki, počevši od najranije publikacije. Kod radova s više autora, puna referenca nalazi se pokraj prvog autora, a pokraj ostalih autora istog rada stoji napomena koja upućuje na prvog autora. U trećem stupcu nalaze se publikacijske informacije objavljenih radova npr. 2 03-04 1999: 94 – 111. Prva brojka označava svezak časopisa, a brojka u zagradi označava broj časopisa. Dvije brojke u zagradi npr. 03-04 označavaju da je u jednom svesku bio objavljen dvobroj. Nakon toga slijedi godina izdanja i pozicija određenog rada prema broju stranica u časopisu.Autor: Goran Koletić - orcid.org-0000-0003-0976-1685

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados