ISHODIŠNE TOČKE POLITIČKOG ISLAMA - Polemos : Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, Vol.XVI No.31 June 2013.Reportar como inadecuado
ISHODIŠNE TOČKE POLITIČKOG ISLAMA - Polemos : Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, Vol.XVI No.31 June 2013. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Polemos : Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, Vol.XVI No.31 June 2013. -

Naglašavanje razlike između islama i islamizma ima iznimnu političku važnost u današnjim međunarodnim odnosima. Islamizam je prvenstveno instrumentalizacija islama radi realizacije konkretnih političkih ciljeva. U tom se smislu govori i o političkom islamu. Jačanje islamizma ima svoje povijesne zasade u kojima postoji i znatna odgovornost niza zapadnih zemalja s obzirom na njihovu imperijalističku prošlost. Stoga je islamizam i pokret otpora neokolonijalističkom utjecaju moćnih zemalja Zapada. Islamizam posebno jača od kraja 1960-ih godina sa slomom ideološkog koncepta arapskog nacionalizma. Kao što islam i islamizam nisu sinonimi, važno je istaknuti i razlikovanje islamizma od terorizma. Pojedine islamističke skupine poduzimaju i terorističke akcije ali one nisu težišno obilježje islamističkog pokreta u cjelini. Ključni aspekti koji definiraju suvremeno značenje i razvoj islamizma odnose se na složeni kompleks arapsko-izraelskih odnosa, pitanje iranske islamske revolucije i na ukupnost geopolitičkih i drugih zbivanja u Afganistanu. Događaji i procesi koji su se odvijali i traju na širem području Izraela, Irana i Afganistana impliciraju i snažnu islamističku komponentu. Uključuju također i ulogu utjecajnih europskih zapadnih zemalja prvenstveno Velike Britanije ali i Francuske, Italije, Rusije i dr. te Sjedinjenih Američkih Država. Na početku 21. stoljeća upravo se islamizam pokazuje kao snažan politički pokret u nizu zemalja Bliskoga i Srednjeg istoka. O njegovoj političkoj afirmaciji te odnosu sa SAD-om kao vodećoj svjetskoj sili koja ima globalno izražene geopolitičke interese, ovisit će i politička stabilnost šire regije Srednjeg istoka ali i svih ostalih afričkih, azijskih i europskih područja u kojima islamizam predstavlja realnu ili potencijalnu političku snagu. Ukoliko se politika SAD-a i njegovih saveznika prema svijetu islama bude težišno svodila na strateške aspekte vojne intervencije, stvaranje baza i vojnih uporišta, prodaja naoružanja savezničkim islamskim zemljama i dr., na strani Zapadu opozicijskih islamističkih krugova nailazit će se na sve izraženiji i veći otpor. Takve okolnosti pogoduju i snaženju islamističkog terorizma koji je već pokazao da nije isključivo regionalni problem već da ima znatno šire dosege i politički utjecaj.

Izrael; Palestina; Iran; Afganistan; Al-Kaida; Muslimansko bratstvo; talibani; islam; islamizam; terorizamAutor: Pavle Kalinić - ; Ured za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados