Učinak kvalitete zubnih ispuna i vremena proteklog od izrade na zadržavanje biofilmaReportar como inadecuado
Učinak kvalitete zubnih ispuna i vremena proteklog od izrade na zadržavanje biofilma - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.47 No.4 December 2013. -

Svrha: U istraživanju se željela procijeniti povezanost zadržavanja biofilma i vremena proteklog otkako je postavljen na smolom restaurirane površine prednjih zuba. Metode: Uzorak se sastojao

od 120 zuba 40 pacijenata obaju spolova u dobi između 16 i 60 godina. Ukupno je na njima bilo 230 restauriranih površina. Za mjerenje stupnja zadržavanja biofilma i površinske hrapavosti

materijala te vrste kaviteta i rubova bili su potrebni indeks zadržavanja plaka i opseg restauracija PRRI, a procjenjivala su se i vanjska svojstva preparacije kaviteta. Rezultati: Gotovo sve proučavane površine bile su postavljene prije jedne do pet godina. Najčešći PRRI za zadržavanje biofilma je bio II i IV, 83 posto uzoraka imalo je grubu površinu, a 46,5 posto kavitete II. razreda. subgingivno je bilo 62,2 posto rubova, a kod 38,6 posto zabilježen je višak korištenog restaurativnog materijala. Površinska hrapavost restauracije bila je usko povezana sa zadržavanjem biofilma i vremenom postavljanja oba pAutor: Estela S Gusmão - Rodrigo MG Mattos - Tiago FL Fonte - Renata SC Soares - Reanata Cimões - Bruna C Farias -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados