GLOBALIZACIJA I MEĐUNARODNA POVEZANOST DESNIH EKSTREMISTAReportar como inadecuado
GLOBALIZACIJA I MEĐUNARODNA POVEZANOST DESNIH EKSTREMISTA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Polemos : Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, Vol.XVI No.31 June 2013. -

Globalizacija je, prema desnoekstremističkom poimanju, instrument vladavine onih koji u ime profita žele uništiti nacije i njihove specifičnosti. Globalizacija je ujedno postala bitna agitacijska tema desnih ekstremista i izvan nacionalnih granica. Pritom se desnoekstremistički protivnici globalizacije međusobno povezuju i globaliziraju u borbi protiv te iste globalizacije. Desni ekstremizam postao je transnacionalan u ideološkom i strukturnom smislu. Zbog kompleksnosti fenomena u ovom se radu pažnja posvećuje pojedinim njegovim aspektima. Kao prvo, analiziralo se djelovanje nekoliko zapadnoeuropskih desnoekstremističkih stranaka. Zatim se analizirao desni ekstremizam kao transnacionalni fenomen, oblici međunarodnog umrežavanja desnoekstremističkih stranaka i organizacija, međunarodna desnoekstremistička mreža u području mladenačke supkulture, kao i mjere represije i prevencije u nekim europskim zemljama. Na kraju se zaključuje da desni ekstremizam, kako u organiziranom, tako i u supkulturnom obliku, ne predstavlja zbog svoje međunarodne povezanosti automatski i znatno ozbiljniju prijetnju demokratskim društvima. Međutim, sama činjenica da desni ekstremisti pokušavaju prevladati nacionalne suprotnosti, pokazuje da se desnom ekstremizmu mora posvetiti pojačana pažnja.

globalizacija; desni ekstremizam; desnoekstremistička supkultura; prevencijaAutor: Damir Velički - ; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados