GLOBALIZACIJA I MEĐUNARODNA POVEZANOST DESNIH EKSTREMISTAReport as inadecuate
GLOBALIZACIJA I MEĐUNARODNA POVEZANOST DESNIH EKSTREMISTA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Polemos : Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, Vol.XVI No.31 June 2013. -

Globalizacija je, prema desnoekstremističkom poimanju, instrument vladavine onih koji u ime profita žele uništiti nacije i njihove specifičnosti. Globalizacija je ujedno postala bitna agitacijska tema desnih ekstremista i izvan nacionalnih granica. Pritom se desnoekstremistički protivnici globalizacije međusobno povezuju i globaliziraju u borbi protiv te iste globalizacije. Desni ekstremizam postao je transnacionalan u ideološkom i strukturnom smislu. Zbog kompleksnosti fenomena u ovom se radu pažnja posvećuje pojedinim njegovim aspektima. Kao prvo, analiziralo se djelovanje nekoliko zapadnoeuropskih desnoekstremističkih stranaka. Zatim se analizirao desni ekstremizam kao transnacionalni fenomen, oblici međunarodnog umrežavanja desnoekstremističkih stranaka i organizacija, međunarodna desnoekstremistička mreža u području mladenačke supkulture, kao i mjere represije i prevencije u nekim europskim zemljama. Na kraju se zaključuje da desni ekstremizam, kako u organiziranom, tako i u supkulturnom obliku, ne predstavlja zbog svoje međunarodne povezanosti automatski i znatno ozbiljniju prijetnju demokratskim društvima. Međutim, sama činjenica da desni ekstremisti pokušavaju prevladati nacionalne suprotnosti, pokazuje da se desnom ekstremizmu mora posvetiti pojačana pažnja.

globalizacija; desni ekstremizam; desnoekstremistička supkultura; prevencijaAuthor: Damir Velički - ; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents