Percepcija znanstvenika i poslijediplomskih studenata o budućnosti matičnih stanica u stomatologijiReport as inadecuate
Percepcija znanstvenika i poslijediplomskih studenata o budućnosti matičnih stanica u stomatologiji - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.47 No.4 December 2013. -

Korištenje matičnih stanica u stomatologiji sve je češće pa će sljedećih godina biti iznimno važno znanje, ali i vještine kako bi se mogle uporabiti. Zato treba doznati što ljudi misle o toj temi. U Indiji je primjena matičnih stanica u stomatologiji još u povojima i ograničeno je znanje o njihovu korištenju. Svrha: Ovo istraživanje provedeno je kako bi se usporedili znanje, osviještenost i stajališta

članova stomatološke akademske zajednice o matičnim stanicama u njihovoj struci. Materijali i metode: U istraživanju je sudjelovalo 100 stručnjaka diplome MDS i BDS, uključujući i postdiplomante s triju stomatoloških fakulteta u Jaipuru. Testiranje je obavljeno s pomoću upitnika. Rezultati: Pozitivno stajalište o budućoj primjeni matičnih stanica u stomatologiji imalo je 99 posto ispitanika. Njih 67 posto smatra da će uporaba te suvremene tehnologije biti moguća u sljedećih deset godina. Svi sudionici imali su određeno znanje o klasifikaciji matičnih stanica 68 % i njihovu izvoru 59 % te o primjeni u stomatologiji 71 %. Hi-kvadrat test pokazao je značajnu

povezanost između liječnika dentalne medicine i uporabe matičnih stanica u stomatologiji. No 60 posto njih priznalo je da premalo zna i nema nikakvo iskustvo u uporabi matičnih stanica, što sprječava pacijente da zatraže takav tretman. Zaključak: Gotovo svi ispitanici imali su pozitivno stajalište o matičnim stanicama, iako je znanje o njima dosta ograničeno. Količina znanja uglavnom ovisi o kvalifikaciji, a ne o iskustvu. Prijeko je potrebno povećati znanje među profesionalcima o kliničkoj aplikaciji matičnih stanica u stomatologiji.

matične stanice; stomatologija; stav zdravstvenih djelatnika; studenti stomatologijeAuthor: Anup Nagraj - ; Zavod za primarnu dentalnu zaštitu Stomatološkog fakulteta u Jaipuru, Indija Siddharth Acharya - ; Zavod za pri

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents