ETNIČKA STRUKTURA PROSTORA POD KONTROLOM REPUBLIKE SRPSKE, HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE I ARMIJE BOSNE I HERCEGOVINE PREMA POPISU STANOVNIŠTVA IZ 1991. GODINEReportar como inadecuado
ETNIČKA STRUKTURA PROSTORA POD KONTROLOM REPUBLIKE SRPSKE, HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE I ARMIJE BOSNE I HERCEGOVINE PREMA POPISU STANOVNIŠTVA IZ 1991. GODINE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Polemos : Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, Vol.XVI No.31 June 2013. -

Za ratnih sukoba 1992.-1995. godine unutar Bosne i Hercegovine formirana su tri samoupravna teritorija: jedan pod kontrolom Republike Srpske, drugi pod Hrvatskim vijećem obrane i treći pod Armijom BiH. Krajem rata 1995. godine te manjim dijelom tijekom 1996., provedenim prostornim razmjenama tim je teritorijima konačno određena veličina i prostorni smještaj. Do tada je svaki od njih praktički postao etnički monolitan s obzirom na to da su pripadnici manjinskih etničkih grupacija u najvećoj mjeri ili izbjegli tijekom ratnih operacija ili su bili protjerani ili su ‘’svojevoljno’’ iselili. Što je posebice bitno, u mirnodopskim prilikama tek se manji dio takvih raseljenika vratio u svoje nekadašnje sredine. U priloženom smo radu istražili koliko je prema popisu iz 1991. godine na svakom od naznačenih prostora živjelo ukupno stanovnika te kakva je bila njihova etnička struktura. Na temelju tih podataka analizirane su dimenzije ratom uzrokovanih etno-prostornih promjena u samoj Bosni i Hercegovini, kao i na svakom od naznačenih teritorija te kako su pritom ‘’prošli’’ pripadnici triju bosansko-hercegovačkih naroda. Na temelju stečenog uvida date su i prosudbe o nacionalno-protekcijskoj učinkovitosti vodećih politika koje su ti narodi vodili tijekom rata.

Bosna i Hercegovina; Hrvati; Srbi; Muslimani-Bošnjaci; rat; raseljavanje; etnička homogenizacijaAutor: Saša Mrduljaš - ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Područni centar Split

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados