Povezanost između eruptivnih stadija trećeg kutnjaka i dentalne dobi kod bosansko-hercegovačke djece i adolescenataReportar como inadecuado
Povezanost između eruptivnih stadija trećeg kutnjaka i dentalne dobi kod bosansko-hercegovačke djece i adolescenata - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.47 No.4 December 2013. -

Svrha: Svrha istraživanja bila je pronaći poveznicu između eruptivnih stadija trećih maksilarnih i mandibularnih kutnjaka s lijeve i desne strane čeljusti. Materijali i metode: Uzorak istraživanja činilo je 529 ortopantomograma OPG-a – 264 49,9 % pripadalo je muškom spolu, a 265 50,1 % ženskom spolu u dobi između 8 i 25 godina. Sudionici su bili prema Olzeovoj metodi podijeljeni u šest dobnih skupina. Rezultati: Dobivene su visoke vrijednosti Spearmanova koeficijenta povezanosti između eruptivnih stadija lijevih i desnih maksilarnih i mandibularnih trećih molara. Između spolova nisu pronađene statistički značajne razlike u eruptivnim stadijima. Zaključak: Prema dobivenim rezultatima za procjenu dentalne dobi u bosansko-hercegovačkoj populaciji, preporučujemo Olzeovu metodu i treće mandibularne molare. Treba istaknuti da su moguće razvojne asimetrije i da svaki dentalni antropolog mora biti svjestan te činjenice. Svaka strana čeljusti trebala bi se posebno procjenjivati.

kutnjak, treći; zub, izrastanje; dob, određivanje pomoću zubaAutor: Aida Selmanagić - ; Katedra za morfologiju zuba s dentalnom antropologijom i forenzikom Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados