Mogući medicinski etiološki čimbenici i značajke molarno incizivne hipomineralizacije u skupini turske djeceReportar como inadecuado
Mogući medicinski etiološki čimbenici i značajke molarno incizivne hipomineralizacije u skupini turske djece - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.47 No.4 December 2013. -

Svrha: Željele su se odrediti kliničke značajke i mogući medicinski uzroci molarno incizivne hipominerelizacije MIH-a u skupini turske djece. Materijali i metode: U ispitivanju je sudjelovalo 228 djece u dobi od 7 do 14 godina. Svi su pregledani na Odjelu za dječju dentalnu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta Marmara u Istambulu. Prenatalni i postnatalni podatci prikupljeni su popunjavanjem upitnika. Rezultati: MIH je pronađen kod 54 24 % djeteta, a 41 76 % imalo je samo ograničena područja opaciteta 1. stupanj. Kod osam 15% djevojčica i dječaka bile su obavljene atipične restauracije 2. stupanj, a barem jedno posteruptivno ljuštenje 3. stupanj uočeno je kod njih pet 9 %. MIH je svima uglavnom zahvaćao kutnjake 55 %, a ne sjekutiće 45 %; pAutor: Basak Durmus - ; Zavod za dječju stomatologiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta Marmara, Turska Zerrin Abbasoglu - ; Zavod

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados