ISKUSTVA KUPACA NEKRETNINA U STAROJ GRADSKOJ JEZGRI DUBROVNIKAReportar como inadecuado
ISKUSTVA KUPACA NEKRETNINA U STAROJ GRADSKOJ JEZGRI DUBROVNIKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Transition, Vol.15 No.32 January 2014. -

Stara gradska jezgra Dubrovnika je možda najistaknutija i najatraktivnija turistička destinacija u Hrvatskoj. Starosjedioci iseljavaju iz gradske jezgre želeći izbjeći moderno zagađenje u obliku buke i gužve, a većinom inozemni ulagači kupuju u njoj nekretnine. Ovo istraživanje ima za cilj utvrditi neke njihove karakteristike, primjenom polustrukturiranog intervjua, u kojem je ispitano petero kupaca nekretnina u staroj gradskoj jezgri Dubrovnika. Rezultati su pokazali da kod kupaca nekretnina prevladavaju vrlo miješani dojmovi po različitim pitanjima vezanim uz čimbenike kupnje nekretnina, ali i socio-demografske podatke. Zbog malog broja sudionika, za većinu varijabli nisu pronađene statistički značajne razlike, a jedine razlike pronađene su u odnosu na izvore informacija o Dubrovniku kod kupaca nekretnina. Pokazalo se da se kupci s pozitivnijim odnosima sa starosjediocima te oni koji rjeđe razmišljaju o drugom mjestu za kupnju nekretnina, češće informiraju putem prijatelja. Međutim, kvalitativna analiza odgovora daje uvid u glavne odrednice kupnje nekretnina u staroj gradskoj jezgri Dubrovnika. Usprkos nedostacima, proizašlim ponajviše iz malog broja sudionika, istraživanje može poslužiti kao preliminarno za opsežnija buduća istraživanja.

karakteristike kupaca; razlike; stanovanje; turizamAutor: Nives Vidak - ; Sveučilište u Dubrovniku Joško Sindik - ; Institut za antropologiju, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados