Glazbeni identiteti u kontekstu popularne glazbeReportar como inadecuado
Glazbeni identiteti u kontekstu popularne glazbe - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Academic annual TITIUS : anals of interdisciplinary research in the Krka river basin, Vol.2 No.2 May 2010. -

U radu se polazi od ideje da je kultura kompleksan fenomen kojega

je nemoguće jednoznačno defi nirati. Slično tome, popularna kultura i popularna glazba predstavljaju vrlo neodređene konceptualne kategorije koje, ovisno o kontekstu upotrebe, obuhvaćaju mnoštvo različitih kategorija. Polazeći od esencijalističkih i neesencijalističkih definicija identiteta Woodward, 1997, autorice razmatraju konstruiranje glazbenih identiteta temeljem odrednica kao što su rasna pripadnost i spol, te zaključuju da je u razmatranju glazbenih identiteta potrebno napraviti odmak od esencijalističkih ideja prema stajalištu da takvi identiteti nisu fiksni, nego da se aktivno stvaraju putem određenih komunikacijskih procesa, društvenih praksi i artikulacija.

kultura; popularna kultura; popularna glazba; identitet; kontekstAutor: Snježana Dobrota - Dubravka Kuščević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados