Toponimi u Pokrčju tipa Grabovci - Academic annual TITIUS : anals of interdisciplinary research in the Krka river basin, Vol.2 No.2 May 2010.Reportar como inadecuado
Toponimi u Pokrčju tipa Grabovci - Academic annual TITIUS : anals of interdisciplinary research in the Krka river basin, Vol.2 No.2 May 2010. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Academic annual TITIUS : anals of interdisciplinary research in the Krka river basin, Vol.2 No.2 May 2010. -

Model po kojem su oblikovani toponimi tipa Grábōvci u sjevernoj Dalmaciji velike je starosti. Model je još uvijek živ i produktivan u tvorbi obiteljskih nadimaka. Toponime ovoga tvorbenog tipa u Pokrčju autor opisuje opisom dijelova njihova izraza. Po tvorbenoj analizi toponimi su dvodijelne strukture. Tvorbena im je osnova izvedena sufiksom -ovci ako završava na nepalatalni suglasnik: Brätiškōvci,

Grábōvci, Piràmatōvci, Sùknōvci i Šìritōvci ili -evci ako završava na palatal: Ivòšēvci, Láđēvci i Mïljēvci. I po morfemskoj su analizi ovi toponimi dvodijelni samo što im je gramatički dio, tj. segment -ovci-evci, tromorfeman jer se sastoji od morfema -i, od morfema -c < -ac i od morfema -ov-ev.

Na osnovi ovakve analize autor zaključuje da se u leksičkom dijelu toponima tipa Grábōvci nalazi antroponim, vjerojatno osobno ime, te da su u segmentu -ovci-evci značenjske komponente množina, članovi i pripadnost. Primarno su ovi toponimi bili oznake za ljudske zajednice iz predturskog vremena i to vlaške zadruge jer su vlaški

nomadi u potrazi za boljom ispašom, krećući se planinskim lancem od Makedonije, preko Kosova, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, došli i u Hrvatsku, najviše u sjevernu Dalmaciju, kako to pokazuje obilna historiografska literatura. S vremenom je oznaka za ljudsku zajednicu postala oznaka za mjesto njezina prebivališta. Time su

nastupile promjene u značensjkom sadržaju toponima na -ovci-evci. Toponimi tipa Grabovci i obiteljski nadimci tipa Dadeškovci u Pokrčju pripadaju istom tvorbenom modelu, ali različitim vrstama onomastičkih znakova.

Pokrčje; toponim; model tvorbe; tvorbena analiza; morfemska analiza; vlaška zadruga; obiteljski nadimakAutor: Živko Bjelanović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados