Murterska tradicijska baština u suvremenom narodnome pamćenjuReportar como inadecuado
Murterska tradicijska baština u suvremenom narodnome pamćenju - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Academic annual TITIUS : anals of interdisciplinary research in the Krka river basin, Vol.2 No.2 May 2010. -

Autor je rad komponirao od dvadeset dva poglavlja i nekoliko potpoglavlja u kojima multidisciplinarno navodi najznačajnije murterske blagdane i svjetovne običaje i ophode. Neke od navedenih primjera zauvijek je prekrila koprena zaborava. Međutim, mnogobrojne zaboravljene običaje, obrede, ophode i usmeno-književne oblike Murteranke i Murterani još uvijek pamte. Općenito se

može reći da je hrvatska tradicijska baština nedostatno istražena, a upravo je ona najzaslužnija za očuvanje nacionalnoga i vjerskoga identiteta. Hrvatska duhovnost duboko je ukorijenjena u zapadno-europsku i slavensku civilizaciju. U nekim narodnim obredima i ophodima opažaju se elementi drevnih vremena. U radu se murterska tradicijska baština promatra u biblijskom, povijesnom, antropološkom

i filološkom kontekstu. Svi terenski zapisi u radu navode se izvorno, a nastajali su od 2005. do 2009. godine.

duhovnost; identitet; narodni običaji; ophodi i obredi; usmena književnostAutor: Marko Dragić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados