Suvremena etnografija kao integrativni metodološki pristup: teorijsko-metodološki doprinosi socio-kulturološkim istraživanjimaReportar como inadecuado
Suvremena etnografija kao integrativni metodološki pristup: teorijsko-metodološki doprinosi socio-kulturološkim istraživanjima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Academic annual TITIUS : anals of interdisciplinary research in the Krka river basin, Vol.2 No.2 May 2010. -

U svojim začecima etnografska istraživanja uglavnom su se temeljila

na terenskom radu u nekoj geografski udaljenoj i egzotičnoj kulturi, s naglaskom na istraživanju manjih zajednica. U tom smislu rana etnografska istraživanja svodila su na prikaz sustava društvenih veza, religijskih uvjerenja i uopće sadržaja i oblika kulturalne i društvene organizacije različite od one istraživača samog. Tijekom vremena, etnografi ja je doživjela svoje nadopune, pa je tako temeljni cilj rada ukazati na doprinos suvremenih etnografskih pristupa koji sada

sadrže podjednako kvalitativne i kvantitativne istraživačke metode. Odnosno, metodološko područje nadopunjava se onim teorijskim koja se tiču refl eksivnosti i povezanih oblika osobnog znanja. Ovakav metodološki pristup odgovor je na poziciju aktualnih subjekata koji donose nova pitanja i postavljaju nove izazove, promičući suvremena etnografska istraživanja u smjeru prevladavanja dimenzije pukog bilježenja i reprodukcije, prema aktualnom čitanju i razumijevanju sociokulturne prakse.

suvremena etnografija; etnografski pristup; kvalitativno-kvantitativne metode; kulturalne interpretacije; refleksivnostAutor: Renata Relja -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados