Ispitivanje CROPOS-a - Geodetski list, Vol.67 90 No.4 December 2013.Reportar como inadecuado
Ispitivanje CROPOS-a - Geodetski list, Vol.67 90 No.4 December 2013. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Geodetski list, Vol.67 90 No.4 December 2013. -

U radu je opisano ispitivanje CROPOS-a s obzirom na točnost sustava u „idealnim uvjetima-, vremenski interval potrebnoga prosječnog mjerenja, vremenski razmak između dvaju mjerenja te indikator kvalitete koordinata RMS. Analiza je pokazala da „standardni- pokazatelji kvalitete i kvantitete opažanja broj satelita, PDOP i RMS nisu dostatni za izvođenje zaključka o tome jesu li rezultati mjerenja unutar proklamirane točnosti, odnosno da postoje situacije u kojima su ti pokazatelji zadovoljavajući, a rezultat nije. Stoga su provedene daljnje analize pri čemu je ispitivan vremenski interval fiksiranja rješenja u odnosu na zadano vrijeme opažanja. Analiza je pokazala da je postotak rješenja koja ne zadovoljavaju postavljeni kriterij točnosti u korelaciji s razlikom vremena fiksiranja rješenja u odnosu na zadani interval opažanja. Ako su navedene razlike manje od 5 sekundi, postotak rješenja koja ne zadovoljavaju postavljeni kriterij točnosti kreće se oko 5%. Također je vidljivo da je moguće smanjiti potrebu za obavljanje dvostrukih ponovnih mjerenja ako se uzmu u obzir svi parametri koji definiraju kvalitetu točnosti mjerenja PDOP, RMS, broj satelita, vremenski interval opažanja i dr

Rezultati pokazuju da je ovisno o karakteru mjerenja, uz prihvaćanje praga signifikantnosti od 5%, moguće izbaciti ponovljena mjerenja na istoj točki nakon određenoga vremenskog razmaka ako su kriteriji prihvaćanja navedenih četiriju pokazatelja zadovoljena. Navedene hipoteze dodatno će se ispitati kako bi se mogle dokazati.

CROPOS; PDOP; točnost; RMS; pouzdanostAutor: Damir Šantek - ; Državna geodetska uprava, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados