Optimizacija katastra vodova u lokalnoj infrastrukturi prostornih podatakaReportar como inadecuado
Optimizacija katastra vodova u lokalnoj infrastrukturi prostornih podataka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Geodetski list, Vol.67 90 No.4 December 2013. -

Ovaj rad donosi pregled postojećih sustava upisnika javne komunalne infrastrukture JKI u Hrvatskoj i svijetu te definira pojam, strukturu i primjenu lokalnih infrastruktura prostornih podataka LIPP. Provedeno je istraživanje lokalnih geoportala, koje donosi pregled trenutačnog stanja u hrvatskim i stranim jedinicama lokalne samouprave s posebnim naglaskom na upisnike javne komunalne infrastrukture u njima. Početna je teza ovog rada kako pretraživanje, pregled i razmjena prostornih podataka o JKI i drugih skupova prostornih podataka između korisnika na lokalnoj razini u Hrvatskoj ne funkcionira po načelima IPP-a. Na osnovi analize prikupljenih podataka iz istraživanja i usporedbi najbolje prakse u razvijenim sustavima izvedene su smjernice razvoja, te je izrađen model optimizacije upisnika javne komunalne infrastrukture u LIPP-u.

katastar vodova; javna komunalna infrastruktura; lokalna infrastruktura prostornih podatakaAutor: Boris Blagonić - ; Geogrupa d.o.o., Pula, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados