ANTROPONIMIJA VRBANJA – Nadimci i prišvarci mjesta Vrbanj na otoku Hvaru –Report as inadecuate
ANTROPONIMIJA VRBANJA – Nadimci i prišvarci mjesta Vrbanj na otoku Hvaru – - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, Vol.XXXII No.1 July 2004. -

U ovom se radu obrađuju nadimci i prišvarci mjesta Vrbanja na otoku Hvaru. Prikazana antroponimijska građa sakupljana je terenskim istraživanjem tijekom veljače i ožujka 2003. godine. Broji ukupno 241 natuknicu koje su sakupljene na uzorku od oko 430 stanovnika. Rad se sastoji od dva dijela: prvi je opisni i analitički, dok je drugi pojmovni i donosi antroponime poredane abecednim redom na način rječnika.

nadimak; prišvarak; antroponimija; imenica i pridjevAuthor: Siniša Vuković - ; Split

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents