Emigracije talijanskog stanovništva s hrvatskog područja tijekom Drugog svjetskog rata i poraćaReportar como inadecuado
Emigracije talijanskog stanovništva s hrvatskog područja tijekom Drugog svjetskog rata i poraća - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Radovi-Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zadar : Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zadar, No.55 December 2013. -

U članku su obrađene emigracije talijanskog stanovništva s hrvatskog područja od Travanjskog rata 1941. i kapitulacije Kraljevine Italije 1943. pa do završetka Drugog svjetskog rata te u poraću. Masovni odlasci Talijana, pretežno iz Istre i Dalmacije, započeli su 1943. kada odlaze većinom doseljeni Talijani u međuratnom razdoblju i oni koji su bili u administrativnoj i vojnoj službi Kraljevine Italije. Iseljavanje Talijana, osobito iz Istre, nastavit će se i nakon završetka rata do 1947., zbog teritorijalnog spora između Italije i Jugoslavije. Nakon potpisivanja mira 1947. između dvije države, rješavalo se pitanje opcija za talijansko državljanstvo sve do 1956. Manji broj iseljavanja ostvaren je na temelju zakona o jugoslavenskom državljanstvu iz 1964. Sporenja oko broja Talijana koji su napustili jugoslavensko područje prevladana su novijim istraživanjima koja potvrđuju broj oko 300 000 osoba, ne isključivo Talijana nego i Hrvata i Slovenaca, koje su napustile pretežno Istru i Dalmaciju.

Talijani; Drugi svjetski rat; Hrvatska; Istra; Dalmacija; emigracije; iseljenici; optanti; izbjegliceAutor: Marica Karakaš Obradov - ; Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados