Prehrana stanovništva u Velikoj Župi Dubrava od lipnja 1941. do prosinca 1942.Reportar como inadecuado
Prehrana stanovništva u Velikoj Župi Dubrava od lipnja 1941. do prosinca 1942. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Radovi-Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zadar : Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zadar, No.55 December 2013. -

U ovom se radu prikazuje prehrana stanovništva u Velikoj župi Dubrava od njezinog utemeljenja u lipnju 1941. do kraja 1942. godine. Analiziraju se izvještaji Velike župe Dubrava kao i njezinih kotarskih oblasti i oružničkih zapovjedništava upućenih nadležnim ministarstvima i zapovjedništvima talijanskih vojnih snaga stacioniranih u Velikoj župi Dubrava. Iz njih je vidljivo da su postojali veliki problemi u organizaciji prehrane stanovništva, da je stanovništvo uvelike oskudijevalo osnovnim životnim namirnicama, te da je hrana neredovito pristizala i da su se iz mjeseca u mjesec smanjivali obroci hrane po glavi stanovnika. Od gladi se umiralo kao i od zaraznih bolesti koje je glad prouzrokovala.

Velika župa Dubrava; kotarske oblasti; Trebinje; Dubrovnik; Gacko; Stolac; Bileća; Čapljina; Ravno; prehrana stanovnika; aprovizacija; cijeneAutor: Franko Mirošević - ; Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados