Don Frane Bulić i pokušaj obnove Ninske biskupijeReportar como inadecuado
Don Frane Bulić i pokušaj obnove Ninske biskupije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Radovi-Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zadar : Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zadar, No.55 December 2013. -

Zaslužni hrvatski arheolog don Frane Bulić 1846.-1934. pratio je budno zbivanja u Hrvatskoj poslije I. svjetskog rata i nestanka Habsburške monarhije; njemu nisu ostale neprimijećene potrebe puka i svećenstva onog dijela Zadarske nadbiskupije koji je pripadao Kraljevini SHS, dok je grad Zadar Rapallskim ugovorom 12. studenog 1920. godine bio priključen Kraljevini Italiji. Osjećajući potrebu uspješnije i djelotvornije pastorizacije, smatrao je don Frane potrebnim utemeljenje jednog novog biskupskog sjedišta u samom zaleđu Zadra. Povezujući pastoralne i povijesne razloge, mogao bi prema njegovu mišljenju to biti Nin, Pag ili Biograd, odnosno najbolje rješenje u tom trenutku bilo bi oživljavanje Ninske i Biogradske biskupije u sklopu jedne jedinstvene Ninsko-biogradske biskupije sa sjedištem u gradu Biogradu na Moru. Kako bi potakao ovu ideju, poslao je don Frane 20. prosinca 1933. godine predstavku katoličkom episkopatu u Zagrebu, a jednu je kopiju proslijedio nunciju Hermenegildu Pelegrinettiju u Beograd. Original Bulićeve postavke najvjerojatnije je zagubljen, ali je jedan prijepis načinio don Ante Letinić 1899.-1945. u svojem elaboratu „Akcija svećenstva bivše Zadarske nadbiskupije za obnovu, nezavisnost i cjelovitost Ninske biskupije- i iz njegova se prijepisa ovdje po prvi put objavljuje.

Frane Bulić; Ninska biskupija; obnova Ninske biskupije; Zadarska nadbiskupija; uspostava Ninsko-biogradske biskupijeAutor: Zvjezdan Strika - ; Augsburg, Njemačka

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados