Arheološka istraživanja na lokalitetu Stari grad u Ivancu 2012. godineReportar como inadecuado
Arheološka istraživanja na lokalitetu Stari grad u Ivancu 2012. godine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.IX No.1 December 2013. -

Institut za arheologiju je u proljeće 2012. godine obavio jedanaestu fazu arheoloških istraživanja u Ivancu na lokalitetu Stari grad. Tijekom ovogodišnje kampanje započeto je istraživanje polukružne sjeveroistočne kule Staroga grada, a nastavljena su istraživanja na prostoru zapadno od sjeverne kule te sjeverno uz obrambeni zid Staroga grada. Sjeverno uz obrambeni zid, uz dobro očuvane kulturne slojeve iz vremena antike i ranoga srednjeg vijeka, utvrđeni su i dijelovi polukružne apside te dječji grobovi smješteni istočno uz nju. Riječ je o romaničkoj crkvi s polukružnom apsidom čiji su zapadni dijelovi utvrđeni prijašnjim istraživanjima. Da je riječ o grobovima najstarije faze ukopavanja svjedoče njihova obilježja, orijentacija te pojava grobnih obloga. Na osnovi rezultata ovogodišnjih istraživanja te novoutvrđenih značajki istražene arhitekture redefinirana je namjena pojedinih njezinih elemenata te je pretpostavljen puni izgled romaničke crkve. Crkveni brod je vjerojatno dug oko 11,2 m i širok oko 6,7 m, dok je sama apsida široka oko 3,5 m. Temelj crkve, koji je istražen u visini od oko 30 cm, širok je oko 1,2 m. Na većem dijelu ovog prostora utvrđeno je popločenje od manjega oblog kamenja 15 – 20 cm povezanog žbukom. Zapadno uz crkvu utvrđene su dvije prostorije. Pročelni zid romaničke crkve ujedno je istočni zid predvorja ulaza u crkvu. Za razliku od unutrašnjosti crkve u kojem nije bilo pokopavanja, u narteksu je tijekom prijašnjih istraživanja utvrđeno pet grobova odraslih osoba. Ova situacija odgovara načelima ukopavanja u romanici. Zapadnije uz predvorje dozidana je, i dalje u osi crkve, pravokutna prostorija koja je presjekla neke, u međuvremenu ukopane grobove. Široki zidovi govore da je vjerojatno riječ o temeljima za visoku i snažnu kulu odnosno crkveni toranj.

Ivanec; crkva; srednji vijek; arhitektura; srednjovjekovno groblje; romanikaAutor: Juraj Belaj - orcid.org-0000-0001-8953-3820 ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska Filomena Sirovica - orcid.org-0000-0001-6

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados