Terenski pregled i probna istraživanja na izgradnji spojne ceste od Petrinje do mosta preko rijeke Kupe u BrestuReportar como inadecuado
Terenski pregled i probna istraživanja na izgradnji spojne ceste od Petrinje do mosta preko rijeke Kupe u Brestu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.IX No.1 December 2013. -

U terenskom pregledu i probnim istraživanjima na izgradnji dijela obilaznice grada Petrinje zabilježeno je dosad nepoznato arheološko nalazište. Obilaznica prelazi preko blage uzvisine smještene južno od rijeke Kupe, zapadno od grada, na kojoj su prikupljeni površinski nalazi koji su ukazivali na postojanje prapovijesnog naselja iz razdoblja mlađega željeznog doba. Na osnovi iskopa probnih rovova definirane su površine nalazišta predviđene za zaštitna istraživanja koja će omogućiti prikupljanje spoznaja o naseljenosti Petrinje tijekom prapovijesti, smještene na važnom komunikacijskom pravcu koji je vodio dolinom rijeke Kupe.

terenski pregled; Petrinja; Pokuplje; prapovijest; naselje; mlađe željezno dobaAutor: Marko Dizdar - ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados