Zaštitna istraživanja nalazišta AN 1 Grabrić na trasi autoceste A13, dionica Čvor Vrbovec 2 – Čvor FarkaševacReportar como inadecuado
Zaštitna istraživanja nalazišta AN 1 Grabrić na trasi autoceste A13, dionica Čvor Vrbovec 2 – Čvor Farkaševac - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.IX No.1 December 2013. -

U zaštitnim istraživanjima nalazišta AN 1 Grabrić otkriveni su ostaci prapovijesnog i srednjovjekovnog naselja smještenih na izduženom brežuljku čije se padine spuštaju u doline vodotoka. Infrastrukturi naselja pripadaju ostaci jama, kanala i rupa od stupova u kojima su pronađeni ulomci keramičkih posuda te kućnog lijepa i opeka. Na osnovi karakterističnih ulomaka, prapovijesno se naselje pripisuje mlađoj fazi kulture polja sa žarama. Rezultati provedenog istraživanja ukazuju na važnost nalazišta u mreži naseljenosti sjeverozapadne Hrvatske, posebno zbog njegova izuzetno povoljnog položaja na komunikaciji kojom se ostvarivala povezanost gornje Posavine s križevačko-koprivničkim područjem s jedne strane te bjelovarsko-bilogorskim s druge.

Prigorje; prapovijest; kasno brončano doba; srednji vijek; naselje; infrastrukturaAutor: Marko Dizdar - ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska Daria Ložnjak Dizdar - orcid.org-0000-0002-5769-2269 ; Institut za ar

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados