Kasnosrednjovjekovno naselje Buzadovec – Vojvodice AN 3 na trasi autoceste A12 Sveta Helena – GP GolaReportar como inadecuado
Kasnosrednjovjekovno naselje Buzadovec – Vojvodice AN 3 na trasi autoceste A12 Sveta Helena – GP Gola - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.IX No.1 December 2013. -

Tijekom 2011. i 2012. godine Institut za arheologiju obavio je arheološko istraživanje ostataka kasnosrednjovjekovnog naselja na lokalitetu Buzadovec – Vojvodice, na trasi autoceste A12 Sveta Helena – GP Gola, dionica Gradec – Kloštar Vojakovački. U radu se iznose preliminarni rezultati koji ukazuju na dataciju naselja od 13. do 15. stoljeća, s naglaskom na starije razdoblje. Zamijećeni objekti i nalazi ukazuju na bogatijeg vlasnika imanja koji je stanovao u troprostornom objektu ispod čije je cijele površine bio iskopan podrum, a na čijem imanju je bio čitav sklop raznih gospodarskih objekata. U vezi s ovim imanjem vjerojatno je bio i radionički ? dio na sjevernom dijelu lokaliteta. U iskopavanjima su pronađeni brojni pokretni nalazi poput keramičkih lonaca, keramičkih kugli, životinjskih kostiju te metalnih predmeta korištenih u srednjovjekovnom domaćinstvu.

Buzadovec – Vojvodice; kasni srednji vijek; zaštitna arheološka istraživanjaAutor: Tatjana Tkalčec - orcid.org-0000-0003-3963-7706 ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados