Zaštitna arheološka istraživanja nalazišta AN 4 Poljana Križevačka 1 na trasi autoceste A12, dionica Gradec – Kloštar VojakovačkiReportar como inadecuado
Zaštitna arheološka istraživanja nalazišta AN 4 Poljana Križevačka 1 na trasi autoceste A12, dionica Gradec – Kloštar Vojakovački - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.IX No.1 December 2013. -

U zaštitnim istraživanjima nalazišta AN 4 Poljana Križevačka 1 na trasi autoceste A12 otkriveni su ostaci prapovijesnoga, antičkog i srednjovjekovnog naselja smještenog na blagom uzvišenju koje se nalazi u dolini Glogovnice. Infrastrukturi naselja pripadaju ukopi jama, zemunica, kanala i rupa od stupova u kojima su pronađeni ulomci keramičkih posuda, kućnog lijepa i opeka, kao i metalni, stakleni i kameni predmeti. Na osnovi karakterističnih ulomaka, najstarije naselje pripisuje se eneolitičkoj lasinjskoj kulturi. Potom slijedi naselje vinkovačke kulture iz ranoga brončanog doba, da bi do ponovnog naseljavanja došlo tijekom mlađe faze kulture polja sa žarama. Završetak prapovijesnog naseljavanja pripisuje se latenskoj kulturi iz mlađega željeznog doba, s vjerojatnim kontinuitetom naselja i tijekom antike. Najintenzivnije naseljavanje dokumentirano je u kasnom srednjem vijeku. Rezultati istraživanja s dokumentiranim ostacima naselja iz svih razdoblja ukazuju na važnost nalazišta u mreži naseljenosti sjeverozapadne Hrvatske koju, prije svega, duguje iznimno povoljnom položaju na komunikaciji kojom se ostvarivala povezanost gornje Posavine s križevačko-koprivničkim područjem i gornjom Podravinom.

zaštitno istraživanje; Križevci; prapovijest; antika; srednji vijek; naselje; infrastruktura; lasinjska kultura; vinkovačka kultura; kultura polja sa žarama; latenska kulturaAutor: Marko Dizdar - ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados