Ikona Bogorodice s Djetetom iz crkve Sv. Nikole na Prijekom u DubrovnikuReportar como inadecuado
Ikona Bogorodice s Djetetom iz crkve Sv. Nikole na Prijekom u Dubrovniku - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ars Adriatica, No.3 December 2013. -

Ikona Bogorodice s Djetetom iz crkve sv. Nikole na Prijekom u Dubrovniku, nakon provedenog konzervatorsko-restauratorskog zahvata, na temelju stilske analize povezuje se s poznatom „Bogorodicom benediktinki- iz Zadra i datira u isto vrijeme oko 1300. godine. Analizira se ikonografija ikone te otvara problem utjecaja slikarstva istočnog Mediterana na slikarstvo Dalmacije u XIII. stoljeću.

ikona; Bogorodica s Djetetom; Dubrovnik; crkva sv. Nikole na Prijekom; 13. stoljeće; „Majstor Bogorodice benediktinki-; Dalmacija; slikarstvo istočnog MediteranaAutor: Zoraida Demori Staničić - ; Hrvatski restauratorski zavod, Split

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados