PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE Corythucha arcuata U HRVATSKOJReportar como inadecuado
PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE Corythucha arcuata U HRVATSKOJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Forestry Society of Croatia = Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins = Revue de la Societe forestiere Croate, Vol.137 No.9-10 October 2013. -

Broj unešenih stranih i invazivnih vrsta kukaca šumskih štetnika na području Europe značajno se povećava posljednjih godina. Hrvatska u tom smislu nažalost isto ne zaostaje. Recentno istraživanje provedeno na području istočne Slavonije potvrdilo je po prvi puta prisutnost druge novounešene invazivne mrežaste stjenice za područje Hrvatske, hrastove mrežaste stjenice Corythucha arcuata. Na pet ravnomjerno raspoređenih lokacija na području spačvanskih šuma, utvrđena je dobro zastupljena populacija ove stjenice u svim razvojnim stadijima jaje, ličinka, imago. Štete kao što su žućenje i klorotične promjene s gornje strane lista najizraženije su bile na podmlatku hrasta lužnjaka, ali zabilježene su i na drugom drvenastom raslinju. Uz štete na lišću divlje jabuke i kupine, oštećenja od hrastove mrežaste stjenice po prvi su puta utvrđena i na lišću nizinskog brijesta Ulmus minor. Iznenađujući je prvi nalaz ove stjenice na tako velikom području, pa će biti potrebno nastaviti intenzivno pratiti njeno širenje, kao i eventualni utjecaj na vitalitet hrasta na kojemu se primarno razvija.

invazivna vrsta; strana vrsta; Spačva; Slavonija; hrast lužnjak; Quercus robur; nizinski brijest; Ulmus minorAutor: Boris Hrašovec - ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Darko Posarić - ; Hrvatske šume UŠP Vinkovci Ivan Lukić - ; Š

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados