O atribuciji takozvanog Ikarovog torza iz Arheološkog muzeja u SplituReport as inadecuate
O atribuciji takozvanog Ikarovog torza iz Arheološkog muzeja u Splitu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of Dalmatian archaeology and history, Vol.106 No.1 November 2013. -

U Arheološkome muzeju u Splitu čuva se jedan antički torzo inv.

br. C-237 u kojemu je prepoznat lik Ikara, Dedalova sina. U radu se

preispituje ta atribucija te se, na temelju dvaju još uvijek vidljivih

ikonografska obilježja, predlaže nova, koja bi torzo pripisala

nekom liku iz Dionizova kruga.

rimskodobni torzo; Ikar; krila; jareća koža; Dioniz; sarkofagAuthor: Mirjana Sanader -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents