O atribuciji takozvanog Ikarovog torza iz Arheološkog muzeja u SplituReportar como inadecuado
O atribuciji takozvanog Ikarovog torza iz Arheološkog muzeja u Splitu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of Dalmatian archaeology and history, Vol.106 No.1 November 2013. -

U Arheološkome muzeju u Splitu čuva se jedan antički torzo inv.

br. C-237 u kojemu je prepoznat lik Ikara, Dedalova sina. U radu se

preispituje ta atribucija te se, na temelju dvaju još uvijek vidljivih

ikonografska obilježja, predlaže nova, koja bi torzo pripisala

nekom liku iz Dionizova kruga.

rimskodobni torzo; Ikar; krila; jareća koža; Dioniz; sarkofagAutor: Mirjana Sanader -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados