Stres i učestalost gledanja televizije kod studentica: medijacijska uloga motiva za gledanje televizije i afiniteta prema televizijiReportar como inadecuado
Stres i učestalost gledanja televizije kod studentica: medijacijska uloga motiva za gledanje televizije i afiniteta prema televiziji - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Contemporary psychology, Vol.16 No.1 July 2013. -

Istraživanje je provedeno s ciljem da se ispita odnos između razine opaženog stresa i učestalosti gledanja televizije te da se pojasni uloga motiva za gledanje televizije i afiniteta prema televiziji kao medijatora u odnosu između prethodno navedene dvije varijable. Metoda strukturalnog modeliranja korištena je kako bi se analizirali

podaci dobiveni na uzorku od 216 studentica. Rezultati su pokazali da opaženi stres nije direktno povezan s učestalošću gledanja televizije, nego indirektno preko dvije medijacijske varijable – ritualnih motiva i afiniteta prema televiziji. Instrumentalni motivi nisu imali nikakvu medijacijsku ulogu u odnosu između stresa, afiniteta prema televiziji i učestalosti gledanja televizije. Afinitet prema televiziji ovisio je isključivo o ritualnim motivima i bio je pozitivno povezan s učestalošću gledanja televizije. Na kraju rada navedene su implikacije za mentalno zdravlje i dobrobit studentica.

opaženi stres; ritualni motivi za gledanje televizije; instrumentalni motivi za gledanje televizije; afinitet prema televiziji; gledanje televizijeAutor: Jadranka Pavić - ; Zdravstveno veleučilište, Zagreb, Hrvatska Majda Rijavec - orcid.org-0000-0001-6361-9968 ; Učiteljski faku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados