Prilog proučavanju isejske keramike tipa GnathiaReportar como inadecuado
Prilog proučavanju isejske keramike tipa Gnathia - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of Dalmatian archaeology and history, Vol.106 No.1 November 2013. -

Keramika tipa Gnathia pronađena je na 38 nalazišta duž istočne

obale Jadrana i bliže mu unutrašnjosti. Ipak, najviše posuda te

keramičke vrste pronađeno je u antičkoj Isi. Brojnost i određene

značajke u obliku i ukrasu na posudama iz Ise otvorile su

pretpostavku o lokalnoj isejskoj proizvodnji keramike tipa

Gnathia. Prvi je tu pretpostavku iznio Branko Kirigin. Na temelju

proučavanja grobnog inventara s nekropole na Martvilu u Visu

podijelio je posude tipa Gnathia iz Ise u četiri faze. Autorica je

pomoću arheoloških komparativnih metoda analize dekoracije i

morfologije na svim dosad objavljenim posudama ove vrste na

istočnom Jadranu usporedila novije spoznaje o ovoj keramičkoj

vrsti s Kiriginovim tezama. Također je ponudila razvoj tipologije

posuda isejske keramike tipa Gnathia unutar kronološkog okvira

od sredine 3. do kraja 2. st. pr. Kr.

keramika tipa Gnathia; lokalna proizvodnja; Isa; stilske analize; kontekstualne analize; tipologija; morfologija; ukrasiAutor: Maja Miše -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados