Ljestvica psihološke otpornosti kod adolescenata: istraživanje valjanosti pouzdanostiReportar como inadecuado
Ljestvica psihološke otpornosti kod adolescenata: istraživanje valjanosti pouzdanosti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Contemporary psychology, Vol.16 No.1 July 2013. -

Cilj ovog istraživanja bio je razvoj Ljestvice psihološke otpornosti kod adolescenata. Provedena su istraživanja valjanosti i pouzdanosti. U istraživanju je sudjelovalo 347 učenika srednjih škola. Faktorska analiza konstruktne valjanosti objasnila je 56,99% ukupne varijance, te otkrila 29 čestica i 6 faktora. Kriteriji za provjeru valjanosti uključili su Inventar rješavanja problema s korelacijom od 0,47, Beckovu

ljestvicu beznađa s 0,61 i Ljestvicu lokusa kontrole, u kojoj je utvrđena korelacija od 0,46. Provjera pouzdanosti pokazala je da je Cronbachov alfa 0,87, 0,61 i 0,89 za vrijednosti dobivene na podljestvicama. Poslije jednomjesečnog razdoblja, rezultati

test-retest korelacije bili su 0,87. U drugom istraživanju pouzdanosti, 27% usporedbi gornjih i donjih skupina otkrilo je značajne razlike na svim česticama. Na kraju, provjerena je korelacijska analiza ukupnih čestica te je utvrđena razlika između 0,59 i 0,81. Na temelju tih nalaza, možemo zaključiti da se Ljestvica psihološke otpornosti

kod adolescenata može primijeniti u područjima obrazovanja i psihologije te da je pouzdan i valjan mjerni instrument.

ljestvica psihološke otpornosti; adolescent; valjanost; pouzdanostAutor: Sefa Bulut - ; Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turska Ugur Dogan - ; Bolu High School of Fine Arts and Sport, Bolu, Turska Y

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados