FARMAKOLOGIJA BIOLOŠKIH LIJEKOVA - Acta medica Croatica, Vol.67 No.2 November 2013.Reportar como inadecuado
FARMAKOLOGIJA BIOLOŠKIH LIJEKOVA - Acta medica Croatica, Vol.67 No.2 November 2013. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta medica Croatica, Vol.67 No.2 November 2013. -

Unutar skupine upalnih bolesti crijeva dva su najpoznatija entiteta - Crohnova bolest i ulcerozni kolitis. Razumijevanje njihove patofiziologije te slijeda inflamatorne kaskade dovelo je do otkrića lijekova koji mogu selektivno djelovati na određenu molekulu ili signalni put te ispraviti neravnotežu proinflamatornih i antiinflamatornih medijatora. Prvi su razvijeni antagonisti TNF-; solubilni receptori poput etanercepta te monoklonalna antitijela. Infliksimab je širom svijeta odobren za liječenje umjerenog do teškog te fistulizirajućeg oblika aktivne Crohnove bolesti te teškog oblika ulceroznog kolitisa u odraslih bolesnika koji ne reagiraju na punu i adekvatnu terapiju nekim kortikosteroidom i-ili imunosupresivom, odnosno u onih koji ne podnose ili u kojih postoje medicinske kontraindikacije za takvu terapiju te za liječenje teškog oblika aktivne bolesti kod djece. Razvoj antitijela na infliksimab koji dovode do gubitka djelotvornosti lijeka i alergijskih reakcija otvorile su mjesto primjeni adalimumaba. Na osnovi dostupnih podataka iz pretkliničkih i ranih faza kliničkog ispitivanja još jedan TNF-antagonist certolizumab, inhibitori Th 1 polarizacije fontolizumab, ustekinumab te inhibitor selektivnih adhezijskih molekula natalizumab potencijalno kandidiraju za nove biološke lijekove u liječenju upalnih bolesti crijeva

biološki lijekovi; upalne bolesti crijeva; TNF-α antagonistiAutor: MARINKO MARUŠIĆ - ; Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinika za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišt

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados