Litička i koštana industrija epigravetijenskih slojeva Šandalje II kod PuleReport as inadecuate
Litička i koštana industrija epigravetijenskih slojeva Šandalje II kod Pule - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of Dalmatian archaeology and history, Vol.106 No.1 November 2013. -

Članak donosi rezultate analiza nalaza iz epigravetijenskih

stratigrafskih jedinica Šandalje II kod Pule. Na temelju litičkog

materijala analizirani su proizvodni postupci, tipologija alatki,

petrografski sastav uzoraka i porijeklo sirovine. Koštane rukotvorine također su tipološki razvrstane. Uočene su razlike u

tipologiji litičkih alatki između pojedinih razina epigravetijena.

Usporedba s ostalim nalazištima omogućila je sagledavanje

rezultata u okviru jadranskog konteksta.

litička industrija; koštana industrija; osobni ornamenti; epigravetijen; Šandalja II; Istra; HrvatskaAuthor: Ivor Karavanić - Nikola Vukosavljević - Rajna Šošić Klindžić - Dražen Kurtanjek - Jožica Zupanić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents