Opis brojevnih imenica u hrvatskome kao inom jezikuReport as inadecuate
Opis brojevnih imenica u hrvatskome kao inom jeziku - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

LAHOR : journal for Croatian as mother, second and foreign lanugage, Vol.2 No.14 December 2012. -

U radu se opširno predstavljaju načini kako su brojevne imenice opisane u suvremenim gramatikama i drugim priručnicima hrvatskoga standardnoga jezika. Pokazuje se da su pristupi obradi te vrste imenica u jezičnim priručnicima različiti, ali i nepotpuni, prije svega na razini sintakse. Stoga ni izvornim ni neizvornim govornicima, kao ni onima koji poučavaju hrvatski kao ini jezik, ne olakšavaju razumijevanje brojevnih imenica ni ovladavanje njima. Navode se sva obilježja koja bi trebao imati opis brojevnih imenica tipa dvoje i tipa dvojica, posebno za potrebe hrvatskoga kao inoga jezika.

brojevne imenice; hrvatski kao drugi i strani jezik; jezični priručnici; gramatički opis; sintaksaAuthor: Jelena Cvitanušić Tvico - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Milvia Gulešić Machata - ; Filozofski fakultet Sveuč

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents