ARHAIČNA PUČKA PREDAJA U »CAKAJŠĆINI« BRDSKIH SELA NA OTOKU KRKUReport as inadecuate
ARHAIČNA PUČKA PREDAJA U »CAKAJŠĆINI« BRDSKIH SELA NA OTOKU KRKU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, Vol.XXV No.1-2 February 1998. -

U brdskim selima Batomaal i Šuraye na jugoistoku otoka Krka očuvan je stari srednjovjekovni govor Veyska zayk ili »cakajšćina« koji dodad nije pobliže proučen, s nizom arhaičnih riječi u izumiranju. Vejske domaće tekstove iz pučke predaje na jugoistočnom Krku desetljećima je prikupljao pokojni samouki pjesnik F. Tomašić po čijem su kazivanju sada objavljene 33 starinske vejske pjesme, 86 domaćihizreka i poslovica te 54 kletve i psovke u izvornom idiomu iz krčkog gorja Veyske Helami. Tu je posebno važan mitološki sustav »Veyske povede« sa 8 očuvanih epskih legenda koje je zapisao prof. M. Lovrić: o početku svijeta, naseljavanju Jadrana, starohrvatskom kraljevstvu, bojevima s gusarima i Tatarima, Frankopanima i Mlečanima itd. Ova građa išće dalje etnukulturna i poredbenolingvistička proučavanja.Author: Andrija Željko Lovrić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents