PODRIJETLO HRVATSKE RIBARSKE TERMINOLOGIJEReportar como inadecuado
PODRIJETLO HRVATSKE RIBARSKE TERMINOLOGIJE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, Vol.XXV No.1-2 February 1998. -

Nakon dolaska Hrvata na istočne obale Jadrana, političke prilike se znatno smiruju. To smirenje se odrazilo također i u promjenama gradskog načina života. Zatočeni starosjedioci, u dodiru sa doseljenim Hrvatima, mnogo su pomogli da se novonadošli Hrvati brzo prilagode moru i da žive od njega i uza nj. Kako došljaci u svom rječniku nisu imali nazive za pojedine vrste riba i ostale vrste morske faune, oni su ih preuzimali od zatečenih starosjedilaca ili su nazive na mjestu stvarali od domaćih ili tuđih elemenata. To je ujedno i jedan od razloga što su se stariji slojevi talasozoonimskog inventara tako dobro sačuvali.

Svi ti nazivi, prema tome, koji su analizirani u ovom radu, preuzimani su iz jezika dalmatinskih Romana, koje su novonadošli Hrvati zatekli na tlu koje su zaposjeli, ili su njihovim posredstvom uzeli od Grka ili Latina, i kao takvi podešavali hrvatskoj jezičnoj strukturi.Autor: Šime Županović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados