Nazivi riba u govoru Murtera - Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, Vol.XLI No.1-2 November 2013.Reportar como inadecuado
Nazivi riba u govoru Murtera - Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, Vol.XLI No.1-2 November 2013. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, Vol.XLI No.1-2 November 2013. -

U radu se obrađuju nazivi riba u Murteru na istoimenom otoku. Zabilježena su 152 naziva za 103 vrste riba. Uz nazive romanskog podrijetla arbun, argentin, bilizma, kavala, lačerna, morena, palamida, pagar, rombo, srdela, špar, ušata nalazimo široko rasprostranjene hrvatske ihtionime, kao kovač, zubatac, ovčica, golub, pauk, modruj, ali i autohtona, ponekad vrlo osebujna imena, kao botunjara, čangaj, čančonica, oficir, tarišupak, vražja mati i dr. Narod se pri imenovanju riba najčešće služio zoonimima konj, lisica, maška, miš, ovčica, pas, pauk, prajčič, prasac, vo, i ornitonimima golub, kokot, lastavica, pivac, rana. Ribe je zatim imenovao po prevladavajućoj boji bilica, crnjul, modrak, zlatan, žutica ili prema predmetima iz svakodnevnog života na koje ga je podsjećao oblik pojedinih riba iglica, iglun, jagla, iglica, iglun, kaiš, mlat, samar, šilo, škeram, špigeta.

Murter; ihtionimi; čače; čangaj; podlanica; šparAutor: Edo Juraga - orcid.org-0000-0003-0589-4616 ; Osnovna škola MURTERSKI ŠKOJI

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados