Nove mogucnosti proizvodnje i primjene limunske kiselineReport as inadecuate
Nove mogucnosti proizvodnje i primjene limunske kiseline - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Food Technology and Biotechnology, Vol.44 No.2 June 2006. -

U svijetu postoji velika potražnja za limunskom kiselinom zbog njezine male toksicnosti u usporedbi s ostalim regulatorima kiselosti koji se primijenjuju u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Limunska se kiselina dodaje i detergentima, sredstvima za cišcenje, kozmetickim preparatima te higijenskim i ostalim proizvodima. Svjetska proizvodnja dosegla je 1,4 milijuna tona, a potražnja odnosno potrošnja limunske kiseline raste 3,5-4 % na godinu. Zbog rastuce potražnje na tržištu, opstali su samo veliki proizvodaci. Povecanje proizvodnje limunske kiseline osobito je važno pa je potrebno razmotriti sve nacine da bi se to postiglo. Danas još uvijek prevladava proizvodnja submerznim postupkom, a proizvodnja na cvrstoj podlozi otvara proizvodacima nove mogucnosti. Mnogi nusproizvodi u poljoprivredi mogu se upotrijebiti za proizvodnju limunske kiseline pa se time smanjenju troškovi proizvodnje. Uporaba jeftinijih supstrata za bioproces od ekonomske je i ekološke važnosti. Povecana proizvodnja limunske kiseline može se postici i primjenom sojeva poboljšanih mutagenezom i selekcijom.Author: Carlos R. Soccol - ; Bioprocess Engineering and Biotechnology Division, Department of Chemical Engineering, Federal University of

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents