Liturgija - povlašteno mjesto ispovijedanja vjereReportar como inadecuado
Liturgija - povlašteno mjesto ispovijedanja vjere - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.83 No.3 October 2013. -

Autor pokazuje kako je liturgija povlašteno mjesto gdje Crkva slavi ono što vjeruje, štoviše, mjesto gdje se ostvaruju otajstva našega spasenja. U tome smislu Crkva i danas prihvaća drevnu formulu iz V. st. lex orandi - lex credendi. Autor pokazuje kako je Crkva od početaka postupala po tome načelu. Crkveni oci su naglašavali da je liturgijska tradicija jednako važna za vjeru kao i samo Sveto pismo. Da je za njih liturgija bila izraz vjere, vidljivo je i po tome što je ispovijest vjere bila sastavni dio obreda krštenja. Osim toga, crkveni su oci novokrštenicima sadržaj kršćanske vjere tumačili tako da su razlagali obrede sakramenata inicijacije. Kao primjer spomenutog načela u današnjoj liturgiji, autor pokazuje da i u današnjim misnim molitvama, uglavnom preuzetim iz drevnih izvora, iščitavamo temeljni kršćanski nauk da je Kristovo spasenje prisutno i djelatno u zajednici koja sudjeluje u bogoslužju, pri čemu se ističe hodie danas, tj. posadašnjenje spasenja u bogoslužju. Kao određenu nedosljednost, autor navodi da se riječi ustanove euharistije »Tijelo koje se predaje«, »Krv koja se prolijeva«, koje u Novom zavjetu stoje u prezentu, u latinskom tipskom izdanju prevode futurom prema Vulgatinu prijevodu. U nekim prijevodima misala na narodne jezike stoji prezent, a u nekima futur. Prezent je primjereniji i zbog vjernosti Novom zavjetu i zbog teološkog značenja aktualizacije euharistijske žrtve koja se slavi. Na koncu, kao izvrstan primjer usklađenosti liturgije i sadržaja kršćanske vjere, autor navodi svetkovinu Uznesenja Marijina, koja se slavi još od VII. st., a tek je u XX. st. Marijino uznesenje u Katoličkoj crkvi službeno proglašeno istinom vjere.

lex orandi - lex credendi; ispovijest vjere; mistagoške kateheze; hodie u liturgiji; riječi ustanove verba institutionis; prijevod misala; uznesenje MarijinoAutor: Zvonko PAŽIN - ; Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Đakovo, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados