Kako ponovno otkriti ljepotu i radost vjereReportar como inadecuado
Kako ponovno otkriti ljepotu i radost vjere - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.83 No.3 October 2013. -

Na tragu motuproprija Benedikta XVI. Porta fidei te Note s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere, koju je izdala Kongregacija za nauk vjere, kao i papinih prigodnih kateheza na temu vjere, ovim se radom želi naglasiti važnost i značenje ljepote i radosti u vjeri. Riječ je o dvama, po autoru bitnim svojstvima koja vjeri daju sjaj i toplinu, čine ju privlačnom i poželjnom životnom suputnicom. Iz podsjećanja i ukazivanja na ljepotu i radost vjere smije se, naime, očekivati probuđena potreba za njihovim ponovnim otkrivanjem, iz čega onda slijedi i poslanje na koje je papa Benedikt XVI. pozvao hrvatske hodočasnike prigodom zahvalnog hodočašća u Rimu 7. studenoga 2012. godine: »Isto tako znajte i vi s hrabrošću svima svjedočiti radost i ljepotu vjere u Isusa Krista.«

Ponovno otkriće ljepote i radosti u vjeri nemoguće je zamisliti bez unutarnje pomoći Duha Svetoga. Jedino je u njegovoj svjetlosti moguće spoznati i doživjeti ljepotu i radost vjere. U tom pogledu Dogmatska konstitucija o božanskoj objavi Drugoga vatikanskog koncila Dei Verbum govori o »ugodnosti pristanka i vjerovanja istini« suavitatem in consentiendo et credendo veritati koju daje Duh Sveti.

U radu se ukazuje na ljepotu i radost vjere kako u samom činu vjere tako i u njezinu sadržaju. Vjera je naime »dragocjeni dar« kako u pogledu čovjekova osobnog prianjanja Bogu tako i u pogledu čovjekova slobodnog pristanka uza svu istinu što ju je Bog objavio. Prema autorovu mišljenju, ljepota i radost vjere u prvom redu proizlaze iz njezine darovanosti. Vjera je dar susreta i odnosa. Kao i svaki živi odnos, tako i vjera živi od obostrane čežnje i želje, od obostranih očekivanja. Bog ima svoja očekivanja od čovjeka, čovjek ima svoja očekivanja od Boga. Bog se čovjeku nada i čovjek se Bogu nada. Od koga se ništa ne očekuje, taj nam ništa i ne znači. Vjera je živ, dinamičan, preobražavajući i rastući odnos.

Pod vidom sadržaja, u radu se, među ostalim, ističu ljepota i radost koje proizlaze iz vjere u Božje očinstvo i njegovu osobitu svemogućnost. Središnji se naglasak stavlja na otajstvo utjelovljenja, na objavu Boga i čovjeka u Isusu Kristu, na lik ecce homo i na uskrslog Gospodina, novog čovjeka stvorenog u Isusu Kristu. Na kraju se ukazuje na Duha Svetoga, koji je dar susreta i zajedništva, ljepote i radosti u samome Bogu, ali također i u onima u kojima se Bog svojom ljubavlju nastanio usp. Rim 5,5. Duh Sveti je, naime, ono »ulje radosti« o kojem govori Pismo Ps 45,8; Heb 1,9, bjelina i svjetlost preobraženog i uskrslog Krista Mt 17,211; 28,3-. Duh Sveti autor je novog čovjeka, nove zajednice - Crkve i novog čovječanstva. Duh Sveti u licima ljudi obnavlja lice zemlje.

U zaključku, odgovarajući na pitanje zašto je i kako moguće izgubiti vjeru, njezinu radost i ljepotu, autor ujedno naznačuje i odgovor na pitanje kako je i gdje moguće ponovno otkriti ljepotu i radost vjere.

vjera; dar; odnos; susret; put; ljepota; radost; rastAutor: Anton TAMARUT - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados