Učinkovitost postojeće pastoralne paradigme u prenošenju vjereReportar como inadecuado
Učinkovitost postojeće pastoralne paradigme u prenošenju vjere - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.83 No.3 October 2013. -

U članku se kani upozoriti na neke elemente u postojećoj pastoralnoj paradigmi koji po mišljenju autora imaju važnu ulogu u prenošenju vjere. Da bi se izbjegle nejasnoće u uporabi glavnih pojmova spasenje, vjera, učinkovitost, prenošenje, paradigma, najprije se pokušava pomoću pitanja upozoriti na specifičnost značenja i na granice tih pojmova u njihovoj teološkoj uporabi. Pritom postaje vidljivo kako u pitanju prenošenja vjere uzeto kao cjelovito egzistencijalno držanje i postupanje, a ne u prvom redu kao davanje informacija o njezinu sadržaju uvijek valja imati u vidu primat Božjega djelovanja koje prethodi svim pastoralnim postupcima te ih teologalno omogućuje. Pojam žive zajednice vjernika živa župa ističe se kao nosiv u postojećoj pastoralnoj paradigmi. Razrađuju se momenti njezine životnosti te se inzistira na mistagoškom momentu u sklopu postupaka koji služe prenošenju vjere. Pritom je mjerodavan lik Isusa Krista, njegovo ponašanje i postupanje. Novozavjetna pluralnost načina organiziranja i vođenja zajednica vjernika primjer je, također, za suvremeno postupanje u životu zajednice vjernika. Posebno se ističe potreba dinamičke ravnoteže liturgije i dijakonije te tradicije i inovacije u životu župe. Na kraju se upozorava na tri novozavjetna elementa koja su nosiva za život svake zajednice vjernika: molitva, lomljenje kruha euharistija i služenje bližnjemu. Odatle postaje, također, razvidnim novi suradnički odnos između laika i zaređenih službenika u zajednici, odnos koji konvergira prema kolegijalitetu.

spasenje; vjera; učinkovitost; prenošenje; paradigma; prenošenje vjere, pastoralna paradigma; živa župa; kolegijalitetAutor: Stipe NIMAC - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados