Stvarno stanje vjere raskorak između nominalne i življene vjereReport as inadecuate
Stvarno stanje vjere raskorak između nominalne i življene vjere - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.83 No.3 October 2013. -

U članku se polazi od činjenice da je Isus Krist mjerodavan za kršćaninovu vjeru kao i da se bez ostatka ne može ostvariti suglasje između ispovijedanja vjere i prakse vjere. U prvom dijelu članka nastoji se odgovoriti što to podrazumijeva Isusovo upozorenje učenicima da se čuvaju farizejskog, Herodova i saducejskog kvasca-nauka. Analizirajući Isusov odnos prema glavnim religijskim i političkim strujama njegova vremena: farizejima, esenima, zelotima, te Herodu, rimskoj vlasti i saducejima, pokazuje se Isusova religijska i društvena neprilagodljivost. U drugom dijelu, metodom korelacije, dakle Isusovim riječima i praksom, opisuju se neke današnje prividne forme neprilagodljive vjere unutar Crkve i društva. Tematiziraju se, također, raskoraci između nominalne i življene vjere u tri identifikacijske sastavnice kršćanstva: euharistija, teologija i križ. Na temelju evanđelja i primijenjenog suodnosa između Isusova i našega konteksta u zaključku se iznose bitne karakteristike kršćaninove vjere.

Isus; kvasac-nauk; farizeji; saduceji; eseni; zeloti; Herod; Crkva i svijet; neprilagodljiva vjera; euharistija; teologija, križAuthor: Ivan ŠARČEVIĆ - ; Franjevačka teologija – visokoškolska ustanova Franjevačke provincije Bosne Srebrene, Sarajevo, Bosna i

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents