Stvarno stanje vjere raskorak između nominalne i življene vjereReportar como inadecuado
Stvarno stanje vjere raskorak između nominalne i življene vjere - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.83 No.3 October 2013. -

U članku se polazi od činjenice da je Isus Krist mjerodavan za kršćaninovu vjeru kao i da se bez ostatka ne može ostvariti suglasje između ispovijedanja vjere i prakse vjere. U prvom dijelu članka nastoji se odgovoriti što to podrazumijeva Isusovo upozorenje učenicima da se čuvaju farizejskog, Herodova i saducejskog kvasca-nauka. Analizirajući Isusov odnos prema glavnim religijskim i političkim strujama njegova vremena: farizejima, esenima, zelotima, te Herodu, rimskoj vlasti i saducejima, pokazuje se Isusova religijska i društvena neprilagodljivost. U drugom dijelu, metodom korelacije, dakle Isusovim riječima i praksom, opisuju se neke današnje prividne forme neprilagodljive vjere unutar Crkve i društva. Tematiziraju se, također, raskoraci između nominalne i življene vjere u tri identifikacijske sastavnice kršćanstva: euharistija, teologija i križ. Na temelju evanđelja i primijenjenog suodnosa između Isusova i našega konteksta u zaključku se iznose bitne karakteristike kršćaninove vjere.

Isus; kvasac-nauk; farizeji; saduceji; eseni; zeloti; Herod; Crkva i svijet; neprilagodljiva vjera; euharistija; teologija, križAutor: Ivan ŠARČEVIĆ - ; Franjevačka teologija – visokoškolska ustanova Franjevačke provincije Bosne Srebrene, Sarajevo, Bosna i

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados