Posreduje li Božja riječ vjeru i danasReport as inadecuate
Posreduje li Božja riječ vjeru i danas - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.83 No.3 October 2013. -

Na pitanje posredovanja vjere Božjom riječi danas odgovaramo tezama koje su postavljene na temelju Pavlove teologije. U prvoj tezi nalazimo dva bitna elementa: slušanje evanđelja i riječ Božju, koji su povezani s dva Pavlova teksta: Rim 10,14-17 i l Sol 2,13. Ovaj posljednji tekst daje nam daljnje ključne pojmove: paraklezu i vjeru. Druga teza bavi se poslušnom vjerom usp. Rim 1,1-7. Pavao govori o svom apostolatu među narodima za »ime« Isusa Krista. Toj vladavini načiniti prostor svojim navještajem i pridonijeti proslavi Gospodnjoj jest Pavlov zadatak, tj. odvratiti narode od idola usp. l Sol 1,9; Gal 4,8ss. I Zakon Pavao vidi kao pogansko počelo usp. Gal 4,8ss, stoga treća teza odabire umjesto Zakona vjeru koja cjelokupan život utemeljuje u Božjem milosrđu usp. Rim 9,33; 10,11. To vrijedi i za nas danas. Isti je Bog koji se objavljuje u Isusu Kristu i o kojem govori Pismo usp. 2 Kor 3,14.15; Rim 11,8. Na taj način Pismo postaje nova, sadašnja i aktualna riječ Božja koja može spasiti sve ljude Božjom milosrdnom inicijativom.

Božja riječ; parakleza; vjera; danas; Pismo; Pavlova teologijaAuthor: Mario CIFRAK - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents